Borsamız Tarihçesi

Ceyhan Ticaret Borsası, Ticaret Bakanlığı'nın 24.07.1947 tarih ve 4/5129 sayılı müsaadesiyle kurulmuş ve 01.01.1948 tarihinde faaliyete geçmiştir.

Kuruluşundan 1987 yılına kadar sahibi olduğu iki katlı ve satış salonu mevcutlu binasında faaliyet gösteren Ceyhan Ticaret Borsası, 1987 yılında yine sahibi bulunduğu yeni binasına geçerek halen BORSA binasında faaliyet göstermektedir.

Ticaret borsaları 5174 sayılı Kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dahil maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır.
Kambiyo ve kıymetli madenlerle ilgili borsalar bu Kanun kapsamı dışındadır.

Açıklama:
Borsanın tanımında yer alan "kamu kurumu" ibaresi, Anayasanın 135 inci maddesine uygun olarak "kamu tüzel kişiliğine sahip kurum" olarak değiştirilmiş, tescil işleminin de borsanın kuruluş amaçları arasında olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, kambiyo ve kıymetli madenlerle ilgili borsaların bu Kanun kapsamı dışında tutulduğu açıkça vurgulanmıştır.

BORSAMIZ

Atatürk Mah. İstasyon Cad. NO:17 Ceyhan/ADANA
0.322 613 30 19
0.322 613 91 28
ceyhanborsa@hotmail.com
ANASAYFAVİZYONUMUZMİSYONUMUZBÜLTENLERATATÜRK KÖŞESİBİLGİ EDİNMECEYHAN İLÇESİ