İletişim Hattı +90(322) 613 3019
POLİTİKALARIMIZ

 


CEYHAN TİCARET BORSASI BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Borsamızın güvenilirliğini ve temsil ettiği makamın imajını korumak, temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak amacıyla, bilişim hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının bilgi güvenliğini sağlamak ana hedefimizdir. Odamız; bu hedef doğrultusunda;


·   Bilgi gizliliği, bütünlüğü ve ulaşılabilirliğine ilişkin güven ortamını yaratmak,

·   Paydaşlarımızın hızlı, kaliteli ve doğru bilgiye ulaşmalarını sağlamak için bilgi ve iletişim teknolojilerini en verimli şekilde kullanmak,

·   Oluşabilecek risklere karşı önlem almak,

·   Güncel gelişmeleri sürekli takip ederek gerekli altyapıyı oluşturmak için gerekli faaliyetleri planlar ve uygular.


CEYHAN TİCARET BORSASI İLETİŞİM POLİTİKASI

Borsamızın paydaşlarıyla işbirliğinin artırılması, üyelerinin ihtiyaç ve taleplerinin karar alıcılarla paylaşılması ve kamuoyu bilincinin artırılmasına yönelik olarak doğru zamanda doğru iletişim araçlarını kullanmayı ilke edinmiştir. Bu ilke doğrultusunda;

• Yerel, bölgesel ve ulusal basınla işbirliği yapar.

• Toplantılar, üye ziyaretleri, anketler, öneri ve şikâyet sistemi gibi kanallarla üye ve ilçe ihtiyaçlarını tespit eder.

• Karar alıcılarla oluşturduğu güçlü ilişkiler ile üyelerin ve ilçenin ihtiyaçlarının giderilmesinde öncü rol oynar.

• Global iletişim araçlarını en etkin şekilde kullanmak için teknolojik gelişmeleri takip eder ve uygular. 


CEYHAN TİCARET BORSASI BASIN YAYIN POLİTİKASI

Ceyhan’da sürdürülebilir iş yaşamını tesis etmek ve mesleklerin gelişimini sağlamak üzere üyelerinin görüşünü alır, Üyeleri arasında aidiyet duygusunu geliştirmek, dayanışmayı sağlamayı öncelikleri arasında tutar, Yeni fikir ve projelerin geliştirilmesi, politikaların üretilmesi için vizyoner  ve çağının ötesinde bir yaklaşımı esas alır, Basın Yayın politikalarının uygulanmasında en güncel donanım ile yöntemleri kullanır, Politikaların oluşturulmasında ve uygulanmasında tüm kurum ve kuruluşlar ile işbirliği kültürünü ve ortak aklın oluşturulmasını ön planda tutar.


CEYHAN TİCARET BORSASI İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Politikamız, işin gerekleriyle çalışanların beceri ve yetkinliklerini buluşturarak insan kaynaklarını çağdaş ölçütlere göre ve herkese eşit fırsat ilkesiyle seçmek, geliştirmek, değerlendirmek ve yönetmektir.

Çalışan profilimiz; değişim ve gelişime açık, başarı motivasyonu yüksek, ekip çalışmasına takım ruhuna inanan, kaynaklarını ve zamanı doğru kullanan ve aynı zamanda sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek insan kaynağıdır.


CEYHAN TİCARET BORSASI MALİ POLİTİKASI

Borsamızın mali politikası  kanun ve yönetmelikler çerçevesinde edindiği mali kaynakları,  üyelerinin ve diğer paydaşlarının yararına en etkin şekilde kullanmak bunun için günün şartlarını en iyi şekilde analiz etmektir. Bu ilke doğrultusunda,

• Günün şartlarına uygun, güvenli ve etkin yatırım araçlarını kullanır.

• Elde ettiği gelirleri paydaşlarına azami faydayı sağlayacak şekilde kullanır.

• Mali Kaynakların yetkin personel tarafından yönetilmesini sağlar.

• Gelir ve Giderlerini düzenli raporlarla takip eder ve gerekli iyileştirme çalışmalarını planlar ve uygular.


CEYHAN TİCARET BORSASI HABERLEŞME POLİTİKASI

Ceyhan Ticaret Borsası haberleşme politikası; Mevcut haberleşme araçlarından faydalanmak yolu ile uygun zaman ve mekanlarda bilgilerin paylaşımını güvenilir ve tarafsız ölçülerde gerçekleştirerek, bölgemizin en önemli geçim kaynağı olan Buğday, Mısır, Soya, Ayçiçeği, Pamuk başta olmak üzere diğer sektörlerle birlikte ilçemize ileri seviyede katkı verebilmektir. Ayrıca Ceyhan Ticaret Borsası ile üyelerimizin, üreticilerimizin diğer kurum ve kuruluşlarla iletişimini sağlıklı, zamanında ve güvenilir bilgilerle sağlamaktır.

 

ÜYE MEMNUNİYETİ POLİTİKASI

Borsamiz; paydaşlarının öneri, talep ve şikayetlerinin çözümlenmesini de bir öncelik olarak belirlemiştir.

 Bu kapsamda;

·         Paydaş öneri, talep ve şikayetlerini; açık, şeffaf, hızlı, güven verici ve paydaş odaklı bir şekilde çözmeyi taahhüt ederiz.

      Paydaş öneri, talep ve şikayetlerini; daima kaliteli hizmet sunma anlayışımızla ele alırız.

·        Paydaşlarımızdan şikayet aldığımız durumda her şikayeti objektif, özenli ve dikkatli bir şekilde inceler ve bu inceleme sonucunda çözüm sunarız. Şikayet ve öneriler   paralelinde de kalıcı iyileştirmeleri sistem ve süreçlerimizde uygularız.

·         Çalışanların katılımcılığını, paylaşımcılığını, yaratıcılığını destekleyerek, kendilerini ifade edebilecekleri ve sürekli kendilerini geliştirebilecekleri ortamlar sağlarız.

·         Şikayet Yönetimi Süreci yasa ve mevzuata dayalı şartlara, paydaş beklentilerine uyar, çalışanların bildirimlerini dikkate alarak ilerleriz. 

·    Şikayet Yönetimi Süreci ve kullanılan sistemleri; gelişime açık alanların tespit edilmesi ve verimliliğin arttırılması için, düzenli olarak gözden geçirir, etkinlikleri raporlar ve sürekli iyileştiririz.

Mustafa AYDAR

Yönetim Kurulu Başkanı

 

Ceyhan Ticaret Borsası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi